AKTUALNOŚCI

XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 15 lipca 2021r. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Porządek obrad Sesji był następujący:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 26 maja 2021r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 w Powiecie Żuromińskim.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
  8. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
e-max.it: your social media marketing partner