AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Swojęcin – Obręb

Opublikowano .

W dniu 2 lipca 2021r. w Żurominie w obecności przedstawicieli lokalnej społeczności Sołectwa Swojęcin i Obręb, przedstawicieli Rady Gminy w Lutocinie i przedstawicieli Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gminy Lutocin, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Swojęcinem a Obrębem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 2,5 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,5 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- budowę chodników w m. Swojęcin i Obręb
- budowę mostu w miejscu przepustu w m. Swojęcin
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji wraz z usługą nadzoru wynosi 6 752 934 zł, z czego kwota 4 000 000.00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Instrumentu (60%), pozostałe 40% to środki własne powiatu.

Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach:
  • rok 2021 – wartość zadania 1 688 880 zł – odcinek pomiędzy Swojęcinem a Obrębem
  • rok 2022 – wartość zadania 1 046 466 zł – most oraz odcinek w m. Swojęcin
  • rok 2023 – wartość zadania 4 017 588 zł – odcinek w m. Obręb

IMG 4747IMG 4764IMG 4776IMG 4779

e-max.it: your social media marketing partner