AKTUALNOŚCI

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.400,00 zł na realizację w 2021 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września br. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.
To już druga edycja programu, w poprzednim roku w programie wzięło udział 7 sprawców przemocy z terenu powiatu żuromińskiego. Osoby zainteresowane, uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, telefon 23/657-09-04.
Danuta Przybył
Dyrektor PCPR 
e-max.it: your social media marketing partner