AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 30.12.2020

Opublikowano .

W dniu 30 GRUDNIA 2020r. ( ŚRODA ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Żurominie odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 11 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Podjęcie Apelu w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania
  i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.  

W ZAŁĄCZENIU PODJĘTY APEL.    

Apel.pdf

e-max.it: your social media marketing partner