AKTUALNOŚCI

Przebudowa dróg powiatowych wraz z mostem w okolicach m. Pijawnia

Opublikowano .

Zakończone i odebrane zostały prace, związane z wykonaniem zadania  pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo i 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia”. Zadanie zakresem rzeczowym objęło rozbiórkę dotychczasowego przepustu pod drogą w okolicach m. Pijawnia (Gmina Siemiątkowo) i budowę w jego miejsce obiektu mostowego a także na przebudowę odcinka drogi o długości 1,00 km.

Prace w terenie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno za kwotę – 904 989,84 zł, a łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła – 920 364,84 zł. Niniejsza inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury – tj. kwotę 460 182 zł, a pozostałe środki w wysokości 460 183 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

Pijawnia 2020 1Pijawnia 2020 2Pijawnia 2020 3Pijawnia 2020 4Pijawnia Face 2020 1Pijawnia Face 2020 2Pijawnia Face 2020 3Pijawnia Face 2020 4Tablica RFIL Pijawnia 1Tablica RFIL Pijawnia 2

e-max.it: your social media marketing partner