AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 29 października 2020 r.

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego obradowała w dniu 29 października 2020r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 29 września 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi z dnia 16.10.2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego
  w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy przekazania w użytkowanie pomieszczeń, położonych w budynku w Kuczborku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.     
e-max.it: your social media marketing partner