AKTUALNOŚCI

,,Wsparcie dla Mazowsza"

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie dla Domu Pomocy w Społecznej w Bądzynie. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania w wysokości 105 332,10 złotych.Dotyczy projektu Nr POWR.02.08.00-00-0100/20 pt. ,,Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu planuje się objąć wsparciem 27 pracowników Domu, którzy w zakresie czynności mają wpisane bezpośrednią prace z mieszkańcami oraz zakup 13 szt. termometrów bezdotykowych.

Dnia 9 października br. została podpisana umowa.

e-max.it: your social media marketing partner